در صورتیکه خودروی معیوب خریدیم چه کنیم؟

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در مورد اقدامات خریدار پس از آگاهی از عیب خودرو،توضیحاتی ارائه داد.
در صورتیکه خودروی معیوب خریدیم چه کنیم؟

اقتصاد خودرو – محمود منصوری رضی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی گفت:مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی، اگر عیب و نقص خودرو، پس از انجام معامله کشف شد، خریدار می‌تواند سه اقدام انجام دهد.

او ادامه داد:این سه اقدام این است که باید یا خودرو را به شکل معیوب بپذیرد یا تفاضل قیمت خودروی سالم و معیوب را به عنوان خسارت دریافت کند ویا اینکه معامله خودرو را فسخ کند.

منصوری افزود: برای دریافت تفاضل قیمت خودرو، خریدار می‌تواند دادخواست حقوقی به دادگاه یا شورای حل اختلاف ارائه کند و فروشنده را ملزم به پرداخت خسارت کند.

او گفت:برای فسخ نیز اگر فروشنده همکاری نکرد و مبلغ قرارداد را به خریدار پس نداد خریدار می‌تواند ابتدا با ارسال اظهار نامه فسخ معامله مزبور را اعلام و پس از ابلاغ اظهار نامه، دعوی حقوقی تنظیم کند و ضمن فسخ، مبلغ پرداختی معامله را دریافت کند.

منصوری گفت: در واقع راهکار طرح دعوی حقوقی از فروشنده برای دریافت خسارت یا مبلغ قرارداد همواره برای خریدار وجود دارد.

 

 

لینک کوتاه خبر : https://eghtesadkhodro.com/?p=4638